Aktualności

Przeniesienie do kanału informacyjnego RSS ministerstwa

Podpisano z CPPC Porozumienie o dofinansowanie na realizację projektu „E-Zamówienia – Elektroniczne Zamówienia Publiczne”

16 sierpnia 2017 | administracja, e-administracja, wykorzystanie informacji i zasobów
11 sierpnia 2017 r. Centrum Projektów Polska Cyfrowa oraz Ministerstwo Cyfryzacji działające w partnerstwie z Urzędem Zamówień Publicznych podpisały Porozumienie o dofinansowanie projektu „E-zamówienia – elektroniczne zamówienia publiczne” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Działanie 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych”.

Strony