Aktualności

Przeniesienie do kanału informacyjnego RSS ministerstwa

Udostępnianie zasobów cyfrowych w ramach archiwalnego systemu informacji audiowizualnej – publiczna prezentacja założeń projektu w ramach POPC 2.3.2

19 stycznia 2016 | wykorzystanie informacji i zasobów
22 stycznia o godzinie 12:00 w Narodowym Instytucie Audiowizualnym w Warszawie, przy ul. Wałbrzyskiej 3/5, budynek C – II piętro, odbędzie się publiczna prezentacja założeń projektu „Udostępnianie zasobów cyfrowych w ramach archiwalnego systemu informacji audiowizualnej”.

Digitalizacja i udostępnienie polskich zasobów sztuki współczesnej ze zbiorów Zachęty – Narodowej Galerii Sztuki – publiczna prezentacja założeń projektu w ramach POPC 2.3.2

19 stycznia 2016 | wykorzystanie informacji i zasobów
21 stycznia o godzinie 10:00 w siedzibie Zachęty – Narodowej Galerii Sztuki w Warszawie, przy Placu Małachowskiego 3, sala warsztatowa (wejście od holu głównego), odbędzie się publiczna prezentacja założeń projektu „Digitalizacja i udostępnienie polskich zasobów sztuki współczesnej ze zbiorów Zachęty – Narodowej Galerii Sztuki oraz budowa narzędzi informatycznych, rozwój kompetencji kadr kultury, animacja i promocja służące wykorzystaniu i przetwarzaniu cyfrowych zasobów kultury w celach edukacyjnych, naukowych i twórczych”.    

Startuje ankieta dla małych i średnich przedsiębiorców telekomunikacyjnych dot. ubiegania się o wsparcie finansowe w instytucjach finansowych

18 stycznia 2016 | telekomunikacja
Jednym z najistotniejszych problemów z jakimi borykają się mali i średni przedsiębiorcy telekomunikacyjni, którzy realizują inwestycje w infrastrukturę szerokopasmową finansowane ze środków unijnych, jest problem ich wykluczenia z rynku komercyjnych instytucji finansowych w Polsce. W polityce kredytowej polskich instytucji finansowych budowana infrastruktura telekomunikacyjna często traktowana jest jako sprawiający praktyczne trudności i niewystarczający przedmiot zabezpieczenia. 

Spotkanie Grupy ds. dostępności zasobów internetowych SPRUC

15 stycznia 2016 | e-administracja, umiejętności cyfrowe
11 stycznia 2016 r. odbyło się, z udziałem wiceministra Witolda Kołodziejskiego, kolejne spotkanie Grupy ds. dostępności zasobów internetowych SPRUC. Celem spotkania było podsumowanie projektów zrealizowanych w ramach konkursów organizowanych przez ministerstwo w 2015 r. dotyczących poprawy dostępności zasobów i serwisów www. Podczas dyskusji Grupa zakreśliła również kierunki dalszych działań w tym zakresie.

Platforma wiedzy – naukowo-edukacyjny interaktywny portal muzealny Zamku Królewskiego w Warszawie – Muzeum – publiczna prezentacja założeń projektu w ramach POPC 2.3.2

13 stycznia 2016 | wykorzystanie informacji i zasobów
20 stycznia o godzinie 11:00 w Arkadach Kubickiego Zamku Królewskiego w Warszawie, przy Pl. Zamkowym 4, odbędzie się publiczna prezentacja założeń projektu „Platforma wiedzy – naukowo-edukacyjny interaktywny portal muzealny Zamku Królewskiego w Warszawie – Muzeum”.

Patrimonium – cyfrowe udostępnienie zasobów Biblioteki Narodowej i Biblioteki Jagiellońskiej – publiczna prezentacja założeń projektu w ramach POPC 2.3.2

13 stycznia 2016 | wykorzystanie informacji i zasobów
21 stycznia o godzinie 12:00 w Gmachu Głównym Biblioteki Narodowej w Warszawie, przy al. Niepodległości 213, budynek b, odbędzie się publiczna prezentacja założeń projektu „Patrimonium – cyfrowe udostępnienie zasobów Biblioteki Narodowej i Biblioteki Jagiellońskiej”.

Powołanie Rady ds. Innowacyjności i start StartInPoland

11 stycznia 2016 | wykorzystanie informacji i zasobów
Konkurencyjność polskiej gospodarki zależy głównie od inwestycji w innowacje, które – dzięki uruchamianym właśnie mechanizmom – staną się motorem zmian nie tylko technologicznych, ale przede wszystkim społecznych. Chcemy efektywnie zainwestować ponad 16 mld euro przeznaczonych na innowacje w krajowych i regionalnych programach oraz rodzimego kapitału, aby polskie produkty stały się cenionym i poszukiwanym dobrem na światowych rynkach. W tym celu premier Beata Szydło powołała Radę ds. Innowacyjności. Od dziś innowacyjna gospodarka staje się strategicznym zadaniem państwa.

Strony