Aktualności

Przeniesienie do kanału informacyjnego RSS ministerstwa

Porozumienie polityczne w sprawie reformy ochrony danych osobowych w Unii Europejskiej

21 grudnia 2015 | wolność w internecie, wykorzystanie informacji i zasobów
Po blisko czterech latach negocjacji na forum Unii Europejskiej osiągnięto porozumienie w sprawie nowych, unijnych przepisów reformujących zasady ochrony i przetwarzania danych osobowych, na które składają się rozporządzenie ogólne o ochronie danych osobowych oraz dyrektywa regulująca przetwarzanie danych przez policję i organy wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych. 

„Godzina kodowania” z ministrem Piotrem Woźnym w Urzędzie Transportu Kolejowego

17 grudnia 2015 | umiejętności cyfrowe
Piotr Woźny, podsekretarz stanu w Ministerstwie Cyfryzacji, uczestniczył w warsztatach „Godzina kodowania”, zorganizowanych w siedzibie Urzędu Transportu Kolejowego. Tym razem w rolę uczniów wcielili się pracownicy UTK. Nauczycielami było szesnaścioro dzieci ze szkoły podstawowej nr 2 im. Jana Kochanowskiego w Ząbkach, które - pod opieką instruktorów Iwony Brzóski-Złotnickiej i Krzysztofa Jaworskiego – wprowadzały dorosłych w arkana kodowania.

Digitalizacja filmów ze zbiorów Filmoteki Narodowej w Warszawie – odwołanie publicznej prezentacji założeń projektu w ramach POPC 2.3.2

15 grudnia 2015 | e-administracja
Przewidywana na 16 grudnia br. godzina 11:00 w Filmotece Narodowej w Warszawie, przy ul. Puławskiej 61, publiczna prezentacja założeń projektu. „Digitalizacja filmów ze zbiorów Filmoteki Narodowej w Warszawie” przygotowana w odpowiedzi na konkurs na dofinansowanie projektów w ramach działania 2.3.2 Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa zostaje odwołana.

Jednolity rynek łączności elektronicznej - koniec prac nad jednolitym aktem prawnym oraz konsultacje Komisji Europejskiej dotyczące rynku hurtowego

14 grudnia 2015 | telekomunikacja
Unia Europejska opublikowała Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z 25 listopada 2015 r., ustanawiające środki dotyczące dostępu do otwartego Internetu oraz zmieniające dyrektywę 2002/22/WE w sprawie usługi powszechnej i związanych z sieciami i usługami łączności elektronicznej praw użytkowników, a także rozporządzenie (UE) nr 531/2012 w sprawie roamingu w publicznych sieciach łączności ruchomej wewnątrz Unii.

Strony