Aktualności

Przeniesienie do kanału informacyjnego RSS ministerstwa

Nowe europejskie ramy interoperacyjności – strategia wdrażania

12 maja 2017 | cyberbezpieczeństwo, e-administracja, telekomunikacja, wykorzystanie informacji i zasobów
Zapraszamy do wzięcia udziału w konsultacjach, których celem jest wypracowanie stanowiska polskiego Rządu do Komunikatu Komisji Europejskiej do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów: Europejskie Ramy Interoperacyjności – Strategia Wdrażania (COM(2017)134).

Śródokresowy przegląd strategii jednolitego rynku cyfrowego

10 maja 2017 | cyberbezpieczeństwo, e-administracja, prawo w cyfrowym świecie, telekomunikacja
10 maja br. Komisja Europejska, w połowie swojego mandatu, opublikowała śródokresowy przegląd strategii Jednolitego Rynku Cyfrowego, czyli głównego dokumentu programującego politykę  Unii Europejskiej w obszarze cyfrowym. Dokument ten stanowi po części podsumowanie dotychczasowych prac podjętych w ramach wydanej dwa lata temu strategii. Z drugiej strony znalazły się w nim zapowiedzi kolejnych działań w sprawach dotyczących m.in. platform internetowych, gospodarki opartej na danych i bezpieczeństwa cybernetycznego.

Strony