Aktualności

Przeniesienie do kanału informacyjnego RSS ministerstwa

Digitarium UKSW – odwołanie publicznej prezentacji założeń projektu w ramach POPC 2.3.1

17 lutego 2016 | e-administracja
Przewidywana na 22 lutego br. godzina 10:00 w budynku Centrum Laboratoryjnego Nauk Przyrodniczych (bud. 24) Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, przy ul. Wóycickiego 1/3, w sali konferencyjnej 116 (budynek 24), publiczna prezentacja założeń projektu. „Digitarium UKSW jako platforma dostępu do cyfrowych zasobów naukowych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie” przygotowana w odpowiedzi na konkurs na dofinansowanie projektów w ramach działania 2.3.1 Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa zostaje odwołana. 

Konsultacje dokumentu „Kierunki Działań Strategicznych Ministra Cyfryzacji w obszarze informatyzacji usług publicznych” zakończone

16 lutego 2016 | e-administracja, prawo w cyfrowym świecie, telekomunikacja, wykorzystanie informacji i zasobów
W poniedziałek 15 lutego br. zakończyliśmy zbierać opinie dotyczące dokumentu „Kierunki Działań Strategicznych Ministra Cyfryzacji w obszarze informatyzacji usług publicznych”. Łącznie otrzymaliśmy od Państwa 93 uwagi, od bardzo obszernych, do bardzo krótkich (z czego w ostatni dzień konsultacji wpłynęło aż 36 dokumentów). Bardzo za nie wszystkie dziękujemy.

Digitalizacja oraz integracja zasobów danych naukowych w NIZP-PZH – publiczna prezentacja założeń projektu w ramach POPC 2.3.1

16 lutego 2016 | e-administracja
23 lutego o godzinie 11:00 w siedzibie Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny, przy ul. Chocimskiej 24, sala im. Prof. Feliksa Przesmyckiego (III piętro, budynek C), odbędzie się publiczna prezentacja założeń projektu „Digitalizacja oraz integracja zasobów danych naukowych w Narodowym Instytucie Zdrowia Publicznego – Państwowym Zakładzie Higieny (NIZP-PZH)”.

AMU Nature Collections – publiczna prezentacja założeń projektu w ramach POPC 2.3.1

16 lutego 2016 | e-administracja
22 lutego o godzinie 14:00 na Wydziale Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, przy ul. Umultowskiej 89, w Audytorium im. Józefa Paczoskiego (Aula), odbędzie się publiczna prezentacja założeń projektu „AMU Nature Collections – online (AMUNATCOLL): digitalizacja i udostępnianie zasobu danych przyrodniczych Wydziału Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu”.

Zintegrowane wykorzystanie i udostępnianie statystycznych zasobów – publiczna prezentacja założeń projektu w ramach POPC 2.3.1

16 lutego 2016 | e-administracja
22 lutego o godzinie 10:00 w budynku dawnego Centrum Informatycznego (CIUW UW) Uniwersytetu Warszawskiego na kampusie głównym, przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, w sali 102, odbędzie się publiczna prezentacja założeń projektu „Zintegrowane wykorzystanie i udostępnianie statystycznych zasobów tworzonych na podstawie danych administracyjnych w tworzeniu Polski cyfrowej”.

Digitarium UKSW – publiczna prezentacja założeń projektu w ramach POPC 2.3.1

16 lutego 2016 | e-administracja
22 lutego o godzinie 10:00 w budynku Centrum Laboratoryjnego Nauk Przyrodniczych (bud. 24) Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, przy ul. Wóycickiego 1/3, w sali konferencyjnej 116 (budynek 24), odbędzie się publiczna prezentacja założeń projektu „Digitarium UKSW jako platforma dostępu do cyfrowych zasobów naukowych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie”.

Ustawa o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych, oraz niektórych innych ustaw – likwidacja kolejnych barier inwestycyjnych dla sieci szerokopasmowych

12 lutego 2016 | telekomunikacja
Komitet Stały Rady Ministrów w dniu 11 lutego 2016 r. przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych, oraz niektórych innych ustaw. Uchwalenie ustawy ułatwi budowę sieci szerokopasmowych, w tym tych realizowanych z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, oraz wprowadza postulowane i oczekiwane zmiany dla zwiększonych inwestycji operatorów telefonii komórkowych m.in. w związku z organizowanymi w lipcu br. Światowymi Dniami Młodzieży.  

Strony