Aktualności

Przeniesienie do kanału informacyjnego RSS ministerstwa

Konferencja: Redukcja kosztów budowy sieci szerokopasmowych

15 września 2017 | sieci szerokopasmowe
Czy ubiegłoroczna nowelizacja Megaustawy wpływa na obniżenie kosztów budowy sieci szerokopasmowych? Dlaczego infrastruktura telekomunikacyjna jest tak ważna dla rozwoju społeczno-gospodarczego kraju? Jakie prowadzimy działania w zakresie szeroko rozumianej cyfryzacji? Odpowiedzi na te pytania można było poznać podczas konferencji „Redukcja kosztów budowy sieci szerokopasmowych”, zorganizowanej 14 września br. przez Ministerstwo Cyfryzacji.

Oświadczenie dot. komunikatu GIODO w sprawie bezpieczeństwa danych w rejestrze PESEL

13 września 2017 | rejestry państwowe
Odnosząc się do opublikowanego dziś stanowiska GIODO Ministerstwo Cyfryzacji informuje, że wnioski w nim zawarte są nieprawdziwe. Minister Cyfryzacji z najwyższą starannością podchodzi do kwestii bezpieczeństwa danych osobowych, w tym przetwarzanych w rejestrze PESEL. Podkreślamy, że wszystkie dane zawarte w rejestrach państwowych pozostają w pełni bezpieczne, a do rejestru nie mają dostępu żadne osoby czy instytucje do tego nieuprawnione.  

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej przedłożony przez ministra cyfryzacji

12 września 2017 | sieci szerokopasmowe, telekomunikacja, umiejętności cyfrowe
Dzięki OSE na terenach dotychczas wykluczonych cyfrowo, przy wsparciu państwa, powstanie najnowocześniejsza infrastruktura z szybkim internetem. Już w 2018 roku rozpocznie się wyrównywanie szans dzieci ze szkół w najmniejszych miejscowościach, które będą mogły korzystać z internetu 100 Mb/s na tych samych zasadach, co ich rówieśnicy z dużych miast.

Strony