Informacja dot. prowadzonej w Ministerstwie Cyfryzacji procedury włączania kwalifikacji rynkowej do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji na wniosek VS DATA Witold Sobolewski

Rozpoczęła się procedura włączania kwalifikacji rynkowej „Odzyskiwanie danych z dysków twardych HDD” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK).

19.09.2017 | umiejętności cyfrowe

Prosimy o wyrażenie opinii do załączanego wniosku VS DATA Witold Sobolewski o włączenie kwalifikacji rynkowej o nazwie „Odzyskiwanie danych z dysków twardych HDD” do ZSK.

Opinię proszę przedstawić w załączonej tabeli i przesłać do Departamentu Kompetencji Cyfrowych drogą elektroniczną w terminie do dnia 02.10.2017 roku na adres: sekretariat.DKC@mc.gov.pl.

Jak wskazują doświadczenia innych krajów europejskich, dzięki wprowadzeniu systemu opartego na ramie kwalifikacji wzrośnie liczba osób zainteresowanych formalnym uznawaniem kompetencji i podnoszeniem kwalifikacji, co wpłynie nie tylko na sytuację zawodową ludzi, lecz także na ich poczucie bezpieczeństwa na rynku pracy.

Podstawa prawna

Art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U z 2016 r. poz. 64)

Dokumenty

Polecane aktualności