Pierwsze posiedzenie Zgromadzenia Ogólnego Porozumienia na rzecz Strategii „5G dla Polski”

Strategia „5G dla Polski” ma być pierwszym krokiem w realizacji rozwoju sieci piątej generacji, wynikającymi m.in. z wdrażania Jednolitego Rynku Cyfrowego. 

18.09.2017 | sieci szerokopasmowe, telekomunikacja

Pierwsze posiedzenie Zgromadzenia Ogólnego Porozumienia na rzecz Strategii „5G dla Polski”

Sieć 5G to kolejny etap w rozwoju sieci telekomunikacyjnych. Pozwoli ona na wymianę danych znacznie szybszą, bardziej stabilną i uwzględniającą więcej urządzeń. Będą w niej funkcjonowały nie tylko telefony, tablety i komputery, ale domy, samochody i niezliczone inne urządzenia w przestrzeni publicznej, które współpracując ze sobą będą przekształcać całe sektory naszej gospodarki – od transportu i energii po edukację, opiekę zdrowotną i produkcję.

Podczas dzisiejszego posiedzenia spotkali się sygnatariusze Porozumienia na rzecz strategii 5G dla Polski zawartego w czerwcu tego roku. W trakcie obrad przyjęto jednogłośnie regulamin funkcjonowania Zgromadzenia Ogólnego. Następnie w jawnym głosowaniu wybrano członków Rady Porozumienia, którymi poza Ministerstwem Cyfryzacji, Instytutem Łączności – PIB i Prezesem Urzędu Komunikacji Elektronicznej zostali: T-Mobile, P4, Orange, Polkomtel, Netia, Politechnika Warszawska, Politechnika Wrocławska, Politechnika Gdańska, Politechnika Łódzka, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, NOKIA, Ericsson, Samsung, Emitel, Networks!, Systemics-PAB. Podczas posiedzenia Rady przyjęto jej regulamin oraz ustalono, że do końca tygodnia w trybie obiegowym zostaną powołane zespoły tematyczne, które powinny rozpocząć prace merytoryczne jeszcze we wrześniu.

Polecane aktualności