Katalog nowych usług cyfrowych planowanych do końca tego roku

Do końca tego roku katalog już dostępnych usług, z których można korzystać drogą elektroniczną wzbogaci się o kolejne pozycje. Plany przewidują, że obywatele będą mogli m.in. on-line sprawdzić dane swojego auta, zgłosić jego sprzedaż czy utratę dowodu osobistego. W załączeniu prezentujemy pełne zestawienie.

08.06.2017 | administracja, rejestry państwowe, e-administracja, wykorzystanie informacji i zasobów
Katalog nowych usług cyfrowych planowanych do końca tego roku - ilustracja

W ślad za prezentacją listy pół tysiąca nowych i poprawionych usług elektronicznych, jakie pojawiły się przez ostatnie półtora roku, tutaj przedstawiamy zestawienie usług, jakie planowane są do wdrożenia w drugiej połowie tego roku. Do listy  zmian w pierwszej kolejności wytypowane zostały te usługi, z których obywatele korzystają najczęściej i o które najczęściej pytają.

Lista liczy w sumie 32 pozycji, ale może się jeszcze rozszerzyć o kolejne.

Są to nie tylko nowe usługi cyfrowe, jakie Ministerstwo Cyfryzacji i inne resorty planują udostępnić obywatelom. W zestawieniu uwzględnione zostały również nowe formularze elektroniczne, które zostaną poprawione lub zmodyfikowane, by korzystanie z nich było  bardziej przyjazne i intuicyjne dla obywatela. Plany MC i innych ministerstw przewidują, że do końca tego roku obywatele mogą zyskać m.in. możliwość elektronicznej rejestracji narodzin dziecka czy sprawdzenia danych swojego pojazdu. Do tej pory takiej możliwości nie było.

Największą zmianą będzie możliwość elektronicznej rejestracji narodzin dziecka. Obecnie czynność ta wymaga osobistego stawiennictwa w urzędzie. Tymczasem konieczność załatwiania formalności jest jedną z ostatnich rzeczy, o jakich myślą rodzice, gdy na świat przychodzi ich potomstwo.

Pierwszym krokiem będzie tu pilotaż przeprowadzony wspólnie ze szpitalem w Ełku. Rejestracji narodzin w USC będzie tam można dokonać za pośrednictwem pracownika szpitala na podstawie specjalnego pełnomocnictwa. Ma to na celu pokazanie, że nawet bez zmiany procedur administracyjnych można szukać niestandardowych rozwiązań, które ułatwiają życie obywatelom. W drugim etapie zostanie opracowany odpowiedni wniosek, który rodzice będą mogli złożyć sami drogą elektroniczną. Ostateczny termin wdrożenia jest tu uzależniony od terminu wejścia w życie niezbędnych do tego zmian prawnych.

Ułatwienia pojawią się również przy uzyskiwaniu odpisów aktu stanu cywilnego. Pojawi się tu nowy, bardziej przyjazny formularz oraz możliwość dokonania płatności on-line za wydanie odpisu

W drugiej połowie tego roku pojawią się też nowe przyjazne formularze m.in. do zgłaszania on-line utraty dowodu osobistego czy zbycia pojazdu. Kierowcy zyskają dodatkowo możliwość prostszego składania wniosku o wydanie prawa jazdy. Do tej pory mogli go złożyć elektronicznie, ale następnie musieli dostarczyć zaświadczenie lekarskie do urzędu. Poprawiona usługa obejmie wypełnienie wniosku i obsługę orzeczenia lekarskiego, dzięki czemu nie będzie potrzeby dostarczania papierowego dokumentu

Poprawiony ma zostać elektroniczny wniosek o wypłatę świadczenia 500+. Chodzi o to, by składanie tego wniosku było jak najprostsze i możliwie jak najbardziej zautomatyzowane. Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej ma również w planach wprowadzenie kilku nowych kreatorów  on-line.

Również przedsiębiorcy zyskają kilka nowych możliwości kompleksowego załatwiania spraw drogą elektroniczną. Ministerstwo Rozwoju przewiduje, że możliwości takie zyskają m.in. firmy zajmujące się szkoleniem kierowców czy planujący świadczenie usług detektywistycznych

Gdzie będzie można znaleźć usługi? Te, których gospodarzem jest Ministerstwo Cyfryzacji lub Ministerstwo Cyfryzacji wspólnie z innymi resortami, dostępne będą ma portalu Obywatel.gov.pl. Przygotowywane przez Ministerstwo Rodziny dodatkowo znajdą się na portalu Emp@tia, a przez Ministerstwo Rozwoju - na portalu Biznes.gov.pl.

W drugiej połowie tego roku rozwijana również będzie możliwość potwierdzania Profilu Zaufanego (eGO) za pośrednictwem bankowości elektronicznej. Przewidujemy, że możliwość taka pojawi się w kolejnych kilku bankach. Dzięki temu zdecydowana większość osób, które korzystają z usług banków on-line będzie mogła założyć Profil Zaufany (eGO) bez potrzeby wychodzenia z domu.

Przewidujemy też, że wszyscy Polacy, którzy będą mieć na to ochotę, będą mogli korzystać nie tylko z mobilnej wersji dowodu osobistego (obecnie w pilotażu), ale też mobilnego prawa jazdy, dowodu rejestracyjnego samochodu oraz mobilnej wersji potwierdzenia polisy OC.  Jednym słowem – wszystkiego, czego kierowca potrzebuje przy kontroli drogowej. Dzięki „pakietowi kierowcy” ci, którzy będą korzystać z mDokumentów będą więc mogli niebawem wychodzić z domu z telefonem komórkowym i kluczykami do auta. Będzie to szczególnie przydatne w przypadkach, gdy zapomni się dokumentów w tradycyjnej formie.

Poniżej prezentujemy pełną listę usług planowanych do wdrożenia w drugiej połowie tego roku wraz z wyszczególnieniem resortów, które za daną usługę odpowiadają. Trzeba zaznaczyć jednak, że wszystkie wymienione e-usługi zależne są nie tylko od sprawności resortowych informatyków, ale przede wszystkim od toku legislacji. 

Dokumenty

Polecane aktualności