Aktualności

Przeniesienie do kanału informacyjnego RSS ministerstwa

Udostępnianie zasobów cyfrowych Małopolskiego Centrum Innowacyjnych Technologii i Materiałów – publiczna prezentacja założeń projektu w ramach POPC 2.3.1

08 lutego 2016 | e-administracja, wykorzystanie informacji i zasobów
19 lutego o godzinie 10:30 w Instytucie Odlewnictwa w Krakowie, przy ul. Zakopiańska 73, sala konferencyjna nr 109 (I piętro budynku BLT), odbędzie się publiczna prezentacja założeń projektu „Udostępnianie zasobów cyfrowych Małopolskiego Centrum Innowacyjnych Technologii i Materiałów”.

Upowszechnianie dorobku nauk o bezpieczeństwie – publiczna prezentacja założeń projektu w ramach POPC 2.3.1

08 lutego 2016 | e-administracja, wykorzystanie informacji i zasobów
22 lutego o godzinie 13:00 w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie, przy ul. Piłsudskiego 111, sala senacka, odbędzie się publiczna prezentacja założeń projektu „Opis i upowszechnianie dorobku nauk o bezpieczeństwie poprzez określenie zasobów tej dyscypliny naukowej oraz ich cyfrowe udostępnienie w formie repozytorium”.

Kompleksowa infrastruktura do publikacji zasobów nauki – publiczna prezentacja założeń projektu w ramach POPC 2.3.1

04 lutego 2016 | e-administracja, wykorzystanie informacji i zasobów
19 lutego o godzinie 11:00 w siedzibie Centrum Informatycznym Uniwersytetu Warszawskiego, przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, sala nr 106 (Kampus Główny UW), odbędzie się publiczna prezentacja założeń projektu dotyczącego wytworzenia kompleksowej infrastruktury umożliwiającej skanowanie, przetwarzanie, katalogowanie oraz publikację zasobów nauki w postaci cyfrowej.

Integracja i rozwój zasobów oraz modernizacja funkcjonalności platformy udostępniania publikacji i danych naukowych – publiczna prezentacja założeń projektu w ramach POPC 2.3.1

04 lutego 2016 | e-administracja, wykorzystanie informacji i zasobów
17 lutego o godzinie 10:00 w siedzibie  Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego, przy ul. Prostej 69, sala nr 538 (V piętro, wejście do budynku od strony ul. Towarowej), odbędzie się publiczna prezentacja założeń projektu „Integracja i rozwój zasobów oraz modernizacja funkcjonalności platformy udostępniania publikacji i danych naukowych”.

Nauka w kieszeni – publiczna prezentacja założeń projektu w ramach POPC 2.3.1

04 lutego 2016 | e-administracja, wykorzystanie informacji i zasobów
11 lutego o godzinie 14:00 w budynku Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie, przy ul. Dobrej 56/66, sala nr 8 (parter), odbędzie się publiczna prezentacja założeń projektu „Nauka w kieszeni: Stworzenie systemu zapewniającego dostęp do informacji o zasobach naukowych zgromadzonych w bibliotekach akademickich, naukowych i cyfrowych na terenie całej Polski za pomocą urządzeń mobilnych”.

Europejskie dziedzictwo techniczne – publiczna prezentacja założeń projektu w ramach POPC 2.3.1

04 lutego 2016 | e-administracja, wykorzystanie informacji i zasobów
11 lutego o godzinie 12:00 na Kampusie Politechniki Krakowskiej, przy ul. Warszawskiej 24, w budynku Międzywydziałowego Centrum Edukacyjno-Badawczego „Działownia”, sala nr D 0/9, odbędzie się publiczna prezentacja założeń projektu „Europejskie dziedzictwo techniczne – upowszechnianie historycznych i współczesnych publikacji z zakresu nauk technicznych w innowacyjnym środowisku informatycznym”.

System cyfrowego udostępniania informacji sektora publicznego z zasobów Naukowego Konsorcjum Danych Oceanograficznych – publiczna prezentacja założeń projektu w ramach POPC 2.3.1

04 lutego 2016 | e-administracja, wykorzystanie informacji i zasobów
12 lutego o godzinie 13:20 w Instytucie Oceanologii Polskiej Akademii Nauk w Sopocie, przy ul. Powstańców Warszawy 55, sala konferencyjna, odbędzie się publiczna prezentacja założeń projektu „System cyfrowego udostępniania informacji sektora publicznego z zasobów Naukowego Konsorcjum Danych Oceanograficznych”.

Strony