Rozliczanie podatków i obsługa celna

Ikona symbolizująca rozliczanie podatków.
 • System e-deklaracje umożliwia elektroniczne rozliczenie podatków.
   
 • Portal PUESC udostępniania:
  • usługę e-Tranzyt - obsługa zgłoszeń w procedurze tranzytu,
  • usługę e-ZEFIR - obsługa deklaracji akcyzowych,
  • usługę e-Klient – rejestracja dla potrzeb cła i akcyzy, w tym numer unijny EORI,
  • usługę e-Wnioski – elektroniczna obsługa wniosków w postępowaniu przed organami celnymi,
  • usługę e-Booking TRUCK – umożliwienie rezerwacji terminu granicznej obsługi wywozowej.
  • usługę e-INTRASTAT – obsługa deklaracji INTRASTAT
  • usługę e-IMPORT – obsługa przywozowych deklaracji skróconych
 • Portal e-cło udostępnia:
  • system celny CELINA wspomagający m.in. obsługę zgłoszeń celnych (import),
  • wspólnotowy system celny ECS umożliwiający m.in. obsługę zgłoszeń wywozowych (eksport).
    
 • Portal granica udostępnia:
  • system eBooking Bus - zgłaszanie online informacji o planowanym przekroczeniu granicy  przez autobus, co ułatwia i skraca odprawę celną,
  • system "Zwrot VAT dla podróżnych" - przyspieszenie odprawy celnej m.in. poprzez zgłoszenia online,
  • aplikację mobilną "granica".
    
 • Serwis www.icwroclaw.pl - umożliwa zapoznanie się z wiążącymi informacjami akcyzowymi (WIA) wydawanymi przez wyznaczoną do tego Izbę Celną we Wrocławiu.