Rynek pracy, utrata i poszukiwanie pracy

Ikona symbolizująca rynek pracy.
 • portal praca.gov.pl - umożliwia online m.in.:
  • rejestrację bezrobotnych i poszukujących pracy,
  • zgłoszenie oferty pracy,
  • wyszukiwanie i przeglądanie ofert pracy,
  • składanie oświadczeń o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi,
  • obsługę wniosku o pozbawienie statusu osoby bezrobotnej,
  • skierowanie pisma do urzędu pracy,
  • obsługę wniosku o skierowanie na szkolenie,
  • obsługę wniosku o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu.
 • serwis www.kwalifikacje.praca.gov.pl/ - umożliwia wyszukiwanie standardów klasyfikacji zawodowych, modułowych programów szkoleń oraz informacji o zawodach - dla osób mających indywidualne konto.
 • serwis http://psz.praca.gov.pl/ - umożliwia wyszukiwanie i przeglądanie Klasyfikacji Zawodów i Specjalności.
 • serwis ris.praca.gov.pl - umożliwia obsługę wniosków o wpis, aktualizację, wykreślenie oraz wyszukiwanie i przeglądanie podmiotów z Rejestru Instytucji Szkoleniowych.
 • serwis www.kraz.praca.gov.pl - umożliwia wyszukiwanie i przeglądanie podmiotów wpisanych do Rejestru Podmiotów Prowadzących Agencje Zatrudnienia.
 • serwis https://prem.msz.gov.pl/ - umożliwia zgłoszenie się do pracy w organizacjach międzynarodowych oraz uzyskiwanie informacji o warunkach zatrudnienia, wolnych stanowiskach pracy, planowanych konkursach a także o ewentualnych szkoleniach przygotowujących do konkursów.