Udostępnianie zasobów informacyjnych administracji i nauki, w tym szkolnictwa wyższego

Ikona symbolizująca udostępnianie zasobów.

Portal informacyjny GUS (stat.gov.pl) umożliwia m.in.:

Centralne Repozytorium Danych Publicznych (DanePubliczne.gov.pl) umożliwia dostęp do danych z obszarów:

 • administracji publicznej
 • biznesu i gospodarki
 • budżetu i finansów publicznych
 • nauki i oświaty
 • pracy i pomocy społecznej
 • rolnictwa
 • społeczeństwa
 • sportu i turystyki
 • środowiska

Portal Geostatystyczny (serwis geo.stat.gov.pl) – zawiera m.in.: 

 • wyniki spisów powszechnych, 
 • banki danych o sytuacji społeczno-gospodarczej, demograficznej, społecznej oraz stanie środowiska,

Geoportal (serwis geoportal.gov.pl) zawiera:

 • dane o charakterze katastralnym,
 • podgląd warstwy budynków,
 • dostęp do danych na temat konkretnych działek,
 • możliwość odpłatnego zamówienia np. zdjęć lotniczych i map,
 • e-komunikacja wykonawcy robót geodezyjnych z ośrodkiem dokumentacji,
 • usługi przeglądania, wyszukiwania i pobierania danych mapowych,
 • referencyjne słowniki miejscowości, ulic i adresów.

W kategorii Nauka i Szkolnictwo Wyższe:

Polon (serwis polon.nauka.gov.pl) zawiera/umożliwia:

 • ogólnopolski wykaz nauczycieli akademickich i pracowników naukowych,
 • lista ostrzeżeń Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 
 • rejestr uczelni niepublicznych i związków uczelni niepublicznych,
 • rejestr instytucji szkolnictwa wyższego,
 • rejestr jednostek naukowych,
 • informacje na temat instytucji kościelnych,
 • zestawienie kierunków prowadzonych na studiach,
 • uprawnienia jednostek do nadawania stopni naukowych,
 • wykaz osób, którym nadano tytuł profesora,
 • wykaz osób, którym nadano stopień doktora lub doktora habilitowanego,
 • wykaz nieruchomości posiadanych przez podmioty nauki i  szkolnictwa wyższego,
 • wykaz infrastruktury posiadanej przez podmioty nauki i szkolnictwa wyższego,
 • wykaz inwestycji prowadzonych przez podmioty nauki i szkolnictwa wyższego,
 • wykaz laboratoriów badawczych i aparatury posiadanej przez podmioty nauki i szkolnictwa wyższego,
 • zasoby informacyjne o prowadzonych projektach naukowych,
 • wykaz bibliotek naukowych,
 • kompleksową ewaluację jednostek naukowych,
 • weryfikację treści prac dyplomowych (inżynierskich, licencjackich, magisterskich) pod względem ich splagiatowania,

E-usługi oferowane na innych serwisach: