Wymiar sprawiedliwości i sądownictwo

Ikona symbolizująca wymiar sprawiedliwości.
 •  e-Platforma Ministerstwa Sprawiedliwości eMS udostępnia usługi:
  • eKRS/S24: rejestracja spółki z o.o. , rejestracja spółki jawnej , rejestracja spółki komandytowej, wyszukiwanie podmiotów, dłużników, weryfikowanie wydruku,
  • eMSiG: przeglądanie Monitorów Sądowych i Gospodarczych,
  • eKRK: zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego, informacje o rejestrze.
 • Elektroniczne Księgi Wieczyste umożliwiają:
  • przeglądanie księgi wieczystej przez internet - usługa dostępna dIa wszystkich, bezpłatna,
  • uzyskiwanie odpisów ksiąg wieczystych, wyciągów oraz zaświadczeń o zamknięciu ksiąg wieczystych drogą elektroniczną, z możliwością samodzielnego wydrukowania dokumentu mającego moc dokumentu wydawanego przez sąd - usługa dostępna dIa wszystkich, odpłatna,
  • weryfikację  autentyczności i aktualności odpisów ksiąg wieczystych, wyciągów oraz zaświadczeń o zamknięciu ksiąg  drogą elektroniczną - usługa dostępna dIa wszystkich, bezpłatna.
 • e-Sąd - Elektroniczne Postępowania Upominawcze - ma zastosowanie w drobnych postępowaniach o charakterze wezwania do zapłaty w sprawach nieskomplikowanych i niewymagających przeprowadzenia postępowania dowodowego. Akta danej sprawy prowadzone są w systemie teleinformatycznym e-sądu. 
 • Podsystem Dostępowo Informacyjny (PDI) umożliwia składanie i przesyłanie drogą elektroniczną wniosków, załączników i dokumentów do sądów rejestrowych, Centralnej Informacji KRS lub MSiG.
 • Portal Orzeczeń - publikacja orzeczeń sądów powszechnych.