Zdjęcie portretowe Michała Widelskiego - Dyrektor Generalny Ministerstwa Cyfryzacji.

Michał Widelski

Dyrektor Generalny

tel.: 22 245 54 42

 

Absolwent Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego (2003). Pracę w administracji rządowej rozpoczął w Głównym Urzędzie Nadzoru Budowlanego (2004), gdzie pracował na stanowiskach inspektora, a później specjalisty, zajmując się m.in. współpracą międzynarodową. W latach 2005 – 2007 był słuchaczem Krajowej Szkoły Administracji Publicznej odbywając w tym czasie staże w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, a także w Scottish Executive Justice Department. Po zakończeniu kształcenia w KSAP rozpoczął pracę w Kancelarii Premiera na stanowisku głównego specjalisty, gdzie koordynował prace zespołu ds. ewidencji państwowego zasobu kadrowego, a także współpracował z jednostkami sektora finansów publicznych w zakresie stosowania przepisów ustawy o państwowym zasobie kadrowym i wysokich stanowiskach państwowych. W latach 2007 – 2011 zastępca dyrektora Biura Łączności i Informatyki Komendy Głównej Straży Granicznej odpowiedzialny za prowadzenie spraw finansowych. W roku 2011 powrócił do pracy w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, gdzie objął stanowisko dyrektora biura dyrektora generalnego działając w obszarze zamówień publicznych, zarządzania majątkiem, informatyki, a także kadrowym.
Od roku 2013 pełnił również funkcję zastępującego dyrektora generalnego KPRM.

Odznaczony Brązowym oraz Srebrnym Medalem za Zasługi dla Obronności Kraju. 
Prywatnie, aktywny zawodnik i pasjonat freedivingu.