Ws. ankiety na potrzeby Oceny Skutków Regulacji projektu ustawy o OSE

Szanowni Państwo,

w Ocenie Skutków Regulacji projektu ustawy o Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (OSE) wskazano, że w 2016 r. MC wraz z MEN i UKE przeprowadziły analizę stanu dostępu do Internetu w jednostkach oświatowych. W wyniku analizy ustalono, że jedynie ok. 23% znajduje się w zasięgu sieci o przepustowości co najmniej 100 Mb/s. Jednocześnie ustalono, że ponad 40% jednostek oświatowych korzysta z usług dostępu do Internetu o przepustowościach nieprzekraczających 10 Mb/s.

Uprzejmie proszę o przekazanie na niniejszy adres e-mail, w trybie dostępu do informacji publicznej, treści całej ankiety (lub innego dokumentu), który został wysłany do jednostek oświatowych w celu zebrania ww. informacji.

Dokumenty