Ws. ataków cybernetycznych

Joanna Mucha
Interpelacja nr 13879

1) Jaka była skala ataku wirusa Petya w Polsce? Ile firm i instytucji zostało zaatakowanych?
2) Jakie instytucje nadzorują przestrzeganie Ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne?
3) Czy w opinii Pani Premier zapisy Ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne są wystarczające wobec powtarzających się w br. ataków cybernetycznych?
4) Czy ministerstwa: Cyfryzacji, Spraw Wewnętrznych i Administracji, Obrony Narodowej współpracują w celu obrony naszego kraju przed kolejnymi atakami cyberprzestępców?

Dokumenty