Ws. cyberbezpieczeństwa i ochrony zasobów informacyjnych w Ministerstwie Cyfryzacji

 

Adam Andruszkiewicz
Interpelacja nr 13984

1. Jaki jest stan cyberbezpieczeństwa i ochrony zasobów informacyjnych w resorcie?
2. Czy resort planuje podjąć działania mające na celu zwiększenie bezpieczeństwa cybernetycznego?
3. Jak wygląda strategia bezpieczeństwa cybernetycznego resortu dla instytucji rządowych?

Dokumenty