Ws. dokumentów wymaganych w trakcie kontroli drogowej oraz wycofania Kart Pojazdu

Jacek Włosowicz

Grzegorz Peczkis

Senatorowie RP

 

Zwracamy się z prośbą o rozważenie możliwości przeprowadzenia zmian prawnych zmierzających do:

1. Zniesienia posiadania celem okazania np. podczas kontroli drogowej dokumentu rejestracyjnego pojazdu przez osoby prowadzące pojazd. [...]

2. Wycofania z użycia Kart Pojazdu

Dokumenty