Ws. formularzy cenowych dot. postępowania pn. "Zwarcie umowy ramowej na świadzenie kompleksowych usług z zakresu zapewnienia zasobów ludzkich z branży IT"

Działając na podstawie Art. 10 ust. 1 Ustawy z 6.09.2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U z 2015 r. poz. 2058, z późn. zm.) oraz zgodnie z zasadą jawności postępowania w oparciu o art. 96 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych zwracam się z prośbą o udostępnienie złożonych przez Wykonawców formularzy cenowych, będących częścią przedłożonych ofert, w postępowaniu pn "Zawarcie umowy ramowej na świadczenie kompleksowych usług z zakresu zapewnienia zasobów ludzkich z branży IT", znak sprawy: 6/MC/PN/17.

Dokumenty