Ws. imienia "Andrzelika"

Szanowni Państwo,

działając na postawie art. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej uprzejmie proszę o udostepnienie informacji publicznej poprzez wskazanie łącznej ilości kobiet żyjących i zarejestrowanych w ewidencji PESEL z imieniem "Andrzelika".
Uprzejmy wskazuję iż pytanie dotyczy włączanie imienia "Adrzelika" pisanego przez "rz" nie przez "ż" lub "g".

Dokumenty