Ws. kontroli NIK dotyczącej wykonania budżetu państwa w części: Informatyzacja

Arkadiusz Marchewka
Interpelacja nr 14108

  1. Jakie okoliczności doprowadziły do podjęcia działań, przy realizacji których NIK stwierdziła nieprawidłowości?
  2. Czy wprowadzono działania naprawcze w związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami?
  3. Czy podjęto działania, które w przyszłości pozwolą uniknąć podobnych błędów?

Dokumenty