Ws. kwalifikacji posiadanych przez ABI w ustawie o ochronie danych osobowych

Tomasz Jaskóła
Interpelacja nr 14067

  1. Czy planowane jest wprowadzenie zmian do ustawy o ochronie danych osobowych, precyzujących pojęcie „odpowiedniej wiedzy w zakresie ochronnych danych osobowych”?
  2. Czy zdaniem Ministerstwa w/w zwrot ten, jako niedookreślony nie pozostaje zarazem zwrotem pustym i jednocześnie niemożliwym do jakiejkolwiek weryfikacji?

Dokumenty