Ws. LAR i ePUAP (ePUAP)

W związku z kierowanym wnioskiem do MSWiA jak w części "A" oraz odpowiedzi MSWiA jak w załączniku wnioskuję o wyjaśnienia jak w części "B" kierowanej do MC.

A.
Wnioskuję o udzielenie informacji publicznej
W nawiązaniu do informacji na stronie dot. LAR - administratorzy ról
http://plid.obywatel.gov.pl/procedura-aktualizacji-listy-oraz-danych-oso...
1. Czy MSWiA posiada zautomatyzowany formularz jako usługę w ePUAP lub innym systemie wg wzoru
a) http://plid.obywatel.gov.pl/wp-content/uploads/2015/01/Wniosek-G-Aktuali...
b) od kiedy taki formularz jest dostępny i gdzie (adres strony, proszę o ew. zrzut ekranu formularza)
2. Jeśli taki formularz/usługa istnieje, to na ile ten formularz jest zautomatyzowany?
- proszę dokładnie opisać procedurę automatyzującą (korzyść z istnienia formularza/usługi)

B.
1. Z racji, że jak w części A.1.a),b) formularz LAR kierowany jest do MSWiA, to czy słusznie wniosek "A" kierowany był do MSWiA?
a) czy zatem "usługę"/formularz w sferze aktualizacji LAR tworzy MSWiA, czy MC?
2. Czy MSWiA słusznie przesyła do COK?
3. W podobnych przypadkach, gdy są problemy z "usługą"/formularzem ePUAP, to COK kieruje z pytaniami lub uwagami na temat błędów do "właściciela" "usługi"/formularza, np. Incydent 362785.
a) Czy jak w pkt. 3 COK słusznie kieruje do "właściciela" "usługi"/formularza?
- pytania wynikają z faktu odbijania się pomiędzy stronami w przypadku problemów i pytań oraz dociekania czy strony rozumieją swoje kompetencje w sposób należyty oraz czy komunikacja w sprawach jest właściwa wobec takich sytuacji
b) defakto wydaje się kuriozalne aby w przypadku błędów formularzy itp. problemów sprawy te nie były automatyzowane i uproszczone, co defakto nabiera sytuacji, że uwaga staje się wnioskiem i procedurą urzędową
- tj. wskazuje się tutaj niskie i brak właściwego rozwiązania sprzyjającego sprawnemu rozwiązywaniu problemów
c) w wielu przypadkach okazuje się, że ePUPAP nie przyśpiesza spraw, np. wniosek o dostęp do portali sądów, co można by załatwić jednym "checkboxem"
http://docplayer.pl/426348-Instrukcja-obslugi-dla-uzytkownika-zewnetrzne...
- zaś biurokratyzuję się sprawę
https://portal.waw.sa.gov.pl/pomoc

Dokumenty