Ws. nagród wypłacanych w MC w 2017 r.

Na podstawie art 2 ust 1 i art 10 ust 1 ustawy z dnia 6 września 2001 o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112, poz.1198 z późn. zm.) wnoszę o udzielenie mi informacji na temat nagród wypłacanych w Państwa ministerstwie. Proszę o podanie takich informacji jak: jaką kwotę nagród wypłacono w sumie od początku kadencji. Jaką kwotę nagród wypłacono w sumie w roku 2017. Ile wynosiła najwyższa nagroda i kto ją dostał?

Dokumenty