Ws. nieunikalnych numerów PESEL

Wnoszę o przesłanie danych w zakresie liczby nieunikalnych numerów PESEL osób (wciąż) żywych w bazie PESEL w rozbiciu na lata urodzenia.

Nie interesuje mnie tożsamość tych osób, ani żadne dane, które mogłyby je zidentyfikować. Chce tylko znać liczbę osób, aby wiedzieć jak duży to jest problem, a także móc oszacować kiedy zostanie ostatecznie wyeliminowany poprzez naturę

Dokumenty