Ws. PINB w Poddębicach

W trybie informacji publicznej kieruję zapytanie dotyczące PINB w Poddębicach lub Starosty działającego w jego imieniu i na rzecz ww. organu nadzoru

1/ w jakiej dacie złożono wniosek o nadanie funkcjonalności ww. podmiotu publicznego na ePUAP?

2/ kiedy do PINB w Poddębicach będzie można kierować pisma przez epuap?

Dokumenty