Ws. podpisu kwalifikowanego w ePUAP

Uprzejmie wnoszę o przesłanie danych na temat:

  • Czy planowane jest wprowadzenie mechanizmów umożliwiających wykorzystanie podpisu kwalifikowanego bez uruchamiania apletu Java w przeglądarce w ePUAP?
  • Jeżeli tak, jaki jest planowany termin alternatywnych form podpisu podpisem kwalifikowanym w ePUAP?

Pragnę zaznaczyć, że Java w przeglądarkach internetowych jest technologią, która zmierza do wygaszenia, zatem jeżeli chcemy zapewnić w dalszym ciągu bezpieczeństwo obywatelom konieczne jest opracowanie innych form wykorzystania podpisu kwalifikowanego. W innym przypadku obywatele utracą możliwość wykorzystania podpisu kwalifikowanego bez narażania swojego bezpieczeństwa.

Dokumenty