Ws. problemów przy realizacji projektu mDokumenty

Arkadiusz Marchewka
Interpelacja nr 14109

  1. Jakie wnioski zostały wypracowane po dwóch miesiącach funkcjonowania programu mDokumenty w ramach pilotażu prowadzonego w Koszalinie, Ełku, Łodzi i Nowym Wiśniczu?
  2. Które części projektu Ustawy o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne zostały uznane przez MSWiA za "wady i niedociągnięcia wymagające przepracowania"?
  3. Kiedy zakończą się uzgodnienia międzyresortowe dot. projektu Ustawy o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne i kiedy dokument zostanie przedstawiony?
  4. Dlaczego MC wskazało, iż projekt mDomumenty będzie kosztować ok. 8,5 mln zł, skoro MSWiA podaje kwotę 77 mln zł tylko na wyposażenie policjantów w odpowiednie terminale?
  5. Czy w związku z opinią MSWiA, które wskazało, że zapewnienie pełnej gotowości policji do realizacji zadań związanych z programem mDokumenty w pierwszym roku obowiązywania nowej ustawy oznacza wydatek rzędu 80 mln zł, a takich środków nie zabezpieczono w budżecie państwa, istnieje zagrożenie wstrzymania realizacji i przerwania projektu?
  6. Jeśli nie, kiedy MC planuje uruchomienie programu w całym kraju?

Dokumenty