Ws. projektu rozporządzenia w sprawie zasobu informacyjnego przeznaczonego do udostępniania w Centralnym Repozytorium Informacji Publicznej

Arkadiusz Marchewka
Interpelacja nr 14000

1. W jaki sposób zamierza Pani Minister przekonać pozostałych ministrów rządu do zasadności publikowania rejestrów umów?
2. Czy projektowane rozporządzenia będzie zawierać normy prawne odnoszące się do ujednolicenia publikowanych rejestrów?

Dokumenty