Ws. przetargu na częstotliwości w paśmie 452,5125 MHz - 457,0125 MHz oraz 462,5125 MHz - 467,0125 MHz

Andrzej Halicki
Interpelacja nr 14482

  1. Jak Prezes UKE wyszacował to pasmo w cenie 54 mln zł? co było powodem takiej zaniżonej wyceny?
  2. Na jakiej podstawie Prezes UKE pominął istniejącą i zamówioną przez organ regulacyjny wycenę niezależnego biegłego co jest niezgodne z przepisami prawa?
  3. Czy Pani Premier i Minister Finansów działania organów państwa na szkodę interesów ekonomicznych Skarbu Państwa?
  4. Jak Prezes UKE realizuje obowiązek ustawowy dotyczący efektywnego gospodarowania częstotliwościami w sytuacji w której doprowadził swoim działaniem do zablokowania tego pasma, a tym samym pozbawił konsumentów usług na kilkanaście miesięcy?

Dokumenty