Ws. publikacji załączników raportu Programu otwierania danych publicznych w formatach innych niż PDF

Szanowni Państwo,

działając na podstawie art. 63 Konstytucji RP wnoszę o podjecie działań zmierzających do publikacji załączników raportu Programu otwierania danych publicznych ( https://mc.gov.pl/aktualnosci/pierwszy-raport-nt-rezultatow-wdrazania-programu-otwierania-danych-publicznych ) w formatach innych niż PDF, zwłaszcza w postaci edytowalnego arkusza kalkulacyjnego.

Pragnę wskazać, że w raporcie dostrzeżono problem problem techniczny, który właśnie dokonano – "gromadzenie danych w formatach źródłowych niesprzyjających otwartości, głównie .pdf, lub zestawienia tabelaryczne". Jest to to co właśnie uczyniono. Sytuacja ta nie buduje wiarygodności Ministerstwa, ani też nie sprzyja odbiorowi treści, gdyż dla plików PDF nie jest możliwe przystępne przeglądanie tak dużych tabel jak zawarte w załącznikach PDF ( https://www.facebook.com/adam.dobrawy/posts/699420496911847 ).

Dokumenty