Ws. rejestru dostawców usług zaufania

Szanowni Państwo,

uprzejmie proszę o wskazanie adresu internetowego, pod którym dostępny jest Rejestr dostawców usług zaufania, o którym mowa w rozporządzeniu Ministra Cyfryzacji z dnia 5 października 2016 r. w sprawie krajowej infrastruktury zaufania.

Dokumenty