Ws. stosowania klauzul społecznych przez MC przy realizacji zamówień publicznych w 2016 r.

 

Andrzej Maciejewski
Interpelacja nr 13766

Zgodnie z art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo o zamówieniach publicznych zamawiający może w prowadzonym przez siebie postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego uwzględnić dodatkowe cele społeczne, obejmujące przede wszystkim zatrudnienie i warunki pracy pracowników zaangażowanych w wykonanie zamówienia. W ramach klauzul społecznych zamawiający może uwzględnić kwestie społeczne dotyczące zatrudnienia i warunków pracy pracowników zaangażowanych w wykonanie zamówienia, takie jak np. obowiązek zatrudnienia przez wykonawcę pewnej liczby osób bezrobotnych czy niepełnosprawnych.

Dokumenty