Ws. trybu i czasu rozpoznawania spraw przez MC SG BIP

Nawiązując do przedmiotowego wystąpienia (ws. zmian w SGBIP) i sprawy dot. BIP z 2016 roku, zwracam się z uprzejmą prośbą o udzielenie następujących informacji:

1) Jak wygląda standardowy tryb i czasie rozpoznawania spraw/wniosków?
Poproszę o schemat/algorytm rozpoznawania spraw/wniosków w postaci graficznej statycznej bądź dynamicznej (w miarę możliwości poproszę o wersję dynamiczną).

2) Jak wygląda wizualizacja ścieżki rozpoznawania danej sprawy?
Poproszę o wizualizację przykładową lub do konkretnej sprawy w postaci statycznej bądź dynamicznej (w miarę możliwości poproszę o wersję dynamiczną).

3) W konkretnej sprawie - proszę również szczegółowy o wykaz czynności umiejscowionych w czasie i strukturze urzędu (informacja stanowiskowa - wniosek nie dotyczy danych personalnych) podejmowanych kolejno i przewidzianych jeszcze do wykonania dla procedowania w sprawie.

4) Jak wyglądają obecnie obowiązujące przepisy dotyczące obligowania publikowania w BIP informacji w treści na stronie. Jeśli nie ma przepisów obligujących podmioty użytkujące BIP, to jakie działania - szczegółowo umiejscowione w czasie i strukturze urzędu (j.w.) - podejmowane są dla upowszechnienia publikacji w trybie otwartym, czytelnym także dla użytkowników urządzeń mobilnych oraz systemów wspomagania czytania (nie mających możliwości odczytywania informacji "ukrytych" w załącznikach) ?

Dokumenty