Ws. umowy nr 26/MARUTA WACHTA/MC/US/16

Działając na podstawie art. 139 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2015 poz. 2164 - tekst jednolity z późn. zm., dalej: "ustawa PZP") oraz art. 1 ust. 1 i art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. 2016 poz. 1764 - tekst jednolity z późn. zm.) zwracam się z wnioskiem o przesłanie informacji publicznej tj. kopii umowy nr 26/MARUTA WACHTA/MC/US/16 zawartej pomiędzy Skarbem Państwa - Ministerstwem Cyfryzacji, a Maruta Wachta Sp. j. na świadczenie wyspecjalizowanych usług prawnych

Dokumenty