Ws. umożliwienia podpisywania ustaw obywatelskich na ePUAP oraz zrobienia portalu zbierania ustaw obywatelskich

Szanowni Państwo,

wnoszę o przesłanie stanowiska Minister Cyfryzacji nadesłanego do Premier wskazanego w piśmie z dnia 19 maja 2017 roku sprawie BMWSKN.053.9.2017, ewentualnej odpowiedzi Premier i dalszej korespondencji pomiędzy Premier, a Minister Cyfryzacji.

Dokumenty