Ws. utworzenia stanowiska zastępcy dyrektora Centrum Projektów Polska Cyfrowa

Arkadiusz Marchewka
Interpelacja nr 14005

  1. Jakie motywy zadecydowały o powołaniu stanowiska zastępcy dyrektora Centrum Projektów Polska Cyfrowa?
  2. Jaki będzie zakres obowiązków zastępcy dyrektora Centrum Projektów Polska Cyfrowa?
  3. Jakie korzyści dla interesu publicznego i efektywności wykonywania działań Centrum Projektów Polska Cyfrowa niesie ze sobą wprowadzenie dodatkowego stanowiska kierowniczego?
  4. Jakie koszty pochłonie stworzenie stanowiska zastępcy dyrektora Centrum Projektów Polska Cyfrowa zarówno teraz, jak i w przyszłości (proszę o podanie zarówno kosztów stworzenia stanowiska pracy, jak i kosztów jego utrzymywania w przyszłości)?
  5. Czy Centrum Projektów Polska Cyfrowa miało w ostatnim czasie trudności z realizacją swoich zadań skutkujących potrzebą stworzenia dodatkowego stanowiska kierowniczego?
  6. Na jakich zasadach będzie odbywać się rekrutacja kandydatów na stanowisko zastępcy dyrektora Centrum Projektów Polska Cyfrowa?

 

Dokumenty