Ws. wsparcia w realizacji zadań publicznych jakiego udzieliły organy administracji publicznej w 2016 r.

 

Andrzej Maciejewski
Interpelacja nr 13621

Interpelacja w sprawie wsparcia w realizacji zadań publicznych jakiego udzieliły organy administracji publicznej w 2016 r. organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Dokumenty