Ws. wyjazdów służbowych Ministra Cyfryzacji

Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP w zw. z art. 2 ust. 1 oraz art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej zwracam się z wnioskiem o udostepnienie informacji na temat wyjazdów Ministra od jego powołania do dnia złożenia wniosku. Informację proszę ująć w formie zestawienia (tabeli) obejmując jej zakresem następujące dane:

1.       Okres wyjazdu 

2.       Państwo - miasto 

3.       Cel wyjazdu 

4.       Nazwa i skład delegacji  

5.       Nr wniosku 

6.       Koszty transportu 

7.       Koszty diet 

8.       Koszty hoteli 

9.       Dojazdy 

10.   Ubezpieczenie 

11.   Wydatkowany fundusz 

12.   Różnice kursowe 

13.   Nierozliczone zaliczki 

14.   Łączny koszt wyjazdu

Dokumenty