Ws. wykazu pracowników, pojazdów służbowych, kosztów połączeń telefonicznych, podróży służbowych, wynagrodzeń i nagród oraz kart kredytowych

Uprzejmie proszę o udzielenie n/wym informacji publicznej:

 

1/ wykaz członków Rady Ministrów, sekretarzy i podsekretarzy stanu w tut. ministerstwie wg. stanu na dzień 25 października 2015 oraz 31 lipca 2017, ze wskazaniem danych osobowych; 

2/ wykaz członków gabinetów politycznych w tut. ministerstwie wg. stanu na dzień 25 października 2015 oraz 31 lipca 2017, ze wskazaniem danych osobowych; 

3/ wykaz pojazdów służbowych w tut. ministerstwie wg. stanu na dzień 25 października 2015 oraz 31 lipca 2017, ze wskazaniem marki pojazdu i daty produkcji; 

4/ koszty połączeń telefonicznych w 2015, 2016 oraz za I półrocze 2017, z wyszczególnieniem numerów stacjonarnych i telefonów komórkowych oraz kosztów przypadających na dany numer; 

5/ wykaz krajowych i zagranicznych podróży służbowych w 2015, 2016 oraz za I półrocze 2017, ze wskazaniem danych osobowych, kosztów podróży, miejsca dolecowego oraz celu merytorycznego danej podróży; 

6/ wykaz wynagrodzeń w 2015, 2016 oraz za  I półrocze 2017, ze wskazaniem danych osobowych i składników wynagrodzenia; 

7/ wykaz nagród pieniężnych w 2015, 2016 oraz za  I półrocze 2017, ze wskazaniem danych osobowych i ich uzasadnienia; 

8/ wykaz służbowych kart kredytowych w tut. ministerstwie wg. stanu na dzień 25 października 2015 oraz 31 lipca 2017, ze wskazaniem danych osobowych oraz kwot wydatkowanych

Dokumenty