Ws. wyników kontroli NIK funduszu CEPiK

Arkadiusz Marchewka
Interpelacja nr 14111

  1. Jakie działania zdaniem NIK pozwoliłyby całkowicie, a nie tylko częściowo (jak stwierdzono w odniesieniu do aneksu z 30.12.2016 r.) zmienić niekorzystne postanowienia dotyczące wynagrodzenia dla COI w zakresie realizacji projektu CEPIK?
  2. Jeśli zostały one wskazane w informacji pokontrolnej przekazanej MC, proszę o ich przedstawienie.
  3. Czy MC planuje zwiększyć liczbę pracowników Wydziału Utrzymania i Rozwoju Systemów i Aplikacji, sprawującego nadzór na projektem CEPIK?
  4. Czy zgodnie z informacją przekazaną NIK (pismo z dn. 14.04.2017 r.), MC podjęło prace nad zmianą statutu COI w celu wzmocnienia mechanizmów nadzoru nad tą jednostką?
  5. Jeśli tak, jakie są efekty tych prac?

Dokumenty