Ws. zmian w SGBIP

Wnoszę o przesłanie danych w zakresie:

  • Czy analizy zasygnalizowane w piśmie znak BM-WSKN.051.98.2016 z dnia 2 grudnia 2016 roku zakończyły się, czy wciąż nie są Państwo ustalić czy możliwe jest uzupełnienie strony o link do istniejącej podstrony?
  • Czy MC lub jego jednostka podległa / nadzorowana dysponuje kodami źródłowymi systemu SSDIP?
  • Czy MC lub jego jednostka podległa / nadzorowana dysponuje autorskimi prawami majątkowymi do kodów źródłowych SSDIP?

Dokumenty