Ws. zmian w SGBIP

Szanowni Państwo,

Wnoszę o przesłanie danych w zakresie:

  • Czy Ministerstwo Cyfryzacji analizowało możliwość otwarcia kodu źródłowego i dokumentacji projektu SSDIP w serwisie GitHub, skoro została przez Ministerstwo Cyfryzacji podpisana umowa z firmą GitHub, Inc. w przedmiocie m. in. publikacje kodów źródłowych projektów Ministerstwa ( http://github.com/Ministerstwo-Cyfryzacji/ )? Jeżeli tak, wnoszę o przesłanie wyników tych analiz. Jeżeli nie, czy takie analizy są zaplanowane.
  • Czy w ocenie Ministerstwa Cyfryzacji  kod źródłowy projektu SSDIP podlega prawu do ponownego wykorzystania informacji z sektora publicznego?

Dokumenty