PO PC

„Uproszczenie i elektronizacja procedur administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców” – publiczna prezentacja założeń projektu w ramach POPC 2.1

18 marca 2016 | e-administracja
21 marca 2016 roku o godzinie 12:00 w siedzibie Ministerstwa Rozwoju, Plac Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa odbędzie się publiczna prezentacja założeń projektu, którego realizację zakłada się w partnerstwie pomiędzy Ministrem Cyfryzacji, Ministrem Rozwoju oraz Instytutem Logistyki i Magazynowania, pn. „Uproszczenie i elektronizacja procedur administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców”.

„Udostępnienie publiczne e-usług poprzez Ogólnopolską Platformę Uczelnianą” - publiczna prezentacja założeń projektu w ramach POPC 2.1

18 marca 2016 | e-administracja
24 marca 2016 r . o godzinie 12.00 w siedzibie Biblioteki Międzywydziałowej Uniwersytetu Szczecińskiego mieszczącej się przy Al. Piastów 40 b w Szczecinie, budynek nr 3 Kampusu będzie miała miejsce publiczna prezentacja założeń projektu pt.  „Udostępnienie publiczne e-usług poprzez Ogólnopolską Platformę Uczelnianą”. 

„Usprawnianie administracji publicznej RP poprzez tworzenie i rozwój usług wewnątrzadministracyjnych niezbędnych do świadczenia e-usług” - publiczna prezentacja założeń projektu w ramach POPC 2.1

18 marca 2016 | e-administracja
24 marca 2016 roku o godz. 10:30 w Sali Konferencyjnej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku, ul. Mickiewicza 3, 15-213 Białystok odbędzie się publiczna prezentacja projektu „Usprawnianie administracji publicznej RP poprzez tworzenie i rozwój usług wewnątrzadministracyjnych niezbędnych do świadczenia e-usług”.

„e-krew – informatyzacja publicznej służby krwi oraz rozwój nadzoru nad krwiolecznictwem”– publiczna prezentacja założeń projektu w ramach POPC 2.1

18 marca 2016 | e-administracja
22 marca 2016 r. o godz. 11:00  w siedzibie Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, przy ul. Stanisława Dubois 5A, w Warszawie, w sali 237, odbędzie się publiczna prezentacja założeń projektu „e-krew – informatyzacja publicznej służby krwi oraz rozwój nadzoru nad krwiolecznictwem”.

„Wprowadzenie nowoczesnych e-usług w podmiotach leczniczych nadzorowanych przez Ministra Zdrowia” - publiczna prezentacja założeń projektu w ramach POPC 2.1

18 marca 2016 | e-administracja
24 marca 2016 o godz. 11.00 w siedzibie Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia przy ul. Stanisława Dubois 5A w Warszawie, w sali 237 odbędzie się publiczna prezentacja założeń projektu „ Wprowadzenie nowoczesnych e-usług w podmiotach leczniczych nadzorowanych przez Ministra Zdrowia”.

Strony