STATUS: Zakończona

Kierunki Działań Europejskich Ministra Cyfryzacji

sieci szerokopasmowe, e-administracja, prawo w cyfrowym świecie, telekomunikacja, umiejętności cyfrowe, wolność w internecie, wykorzystanie informacji i zasobów | POCZĄTEK: 07.07.2016 KONIEC: 28.07.2016

Przemiany gospodarcze oraz technologiczne ostatnich lat spowodowały, iż kwestie cyfrowe stały się strategicznym elementem polityki gospodarczej Unii Europejskiej. Istotą tego procesu jest znaczne rozszerzenie tematycznego zakresu działań legislacyjnych i pozalegislacyjnych oraz silniejsze dążenie do harmonizacji i ujednolicania prawa UE w tym obszarze. Motorem działań na rzecz w/w harmonizacji jest Komisja Europejska (KE), która wydzieliła i ustanowiła osobny pion odpowiedzialny za tzw. Jednolity Rynek Cyfrowy (JRC), którego budowa będzie na przestrzeni kilku następnych lat najważniejszym elementem legislacyjnym cyfrowego otoczenia w UE.

Ministerstwo Cyfryzacji chce być aktywnym partnerem na arenie europejskiej, wspomagać proces legislacyjny w sferze cyfryzacji, ale chcemy to robić mając przede wszystkim na względzie budowanie rozwiązań korzystnych dla polskiego obywatela, użytkownika Internetu, konsumenta i biznesmena.  Musimy jako MC zarówno określić nasze stanowisko kierunkowe wobec każdej przynależnej do kompetencji MC inicjatywy JRC, być konstruktywnym i pomocnym w ramach całego Rządu wtedy gdy trzeba włączyć się do dyskusji jak i wypracować narzędzia dzięki którym możemy mieć jako resort większy wpływ na proces legislacyjny w Brukseli.

Przedstawiony Państwu dokument prezentujący zarys naszego stanowiska wobec najważniejszych elementów JRC jak i innych istotnych tematów cyfrowych. Chcemy aby był on podstawą do formułowania przez nas transparentnego i spójnego stanowiska wszędzie tam, gdzie wymaga tego interes Polski.

Uwagi prosimy zgłaszać do 28 lipca 2016 r. na adres konsultacjeBM@mc.gov.pl

 

Konsultacje zostały zakończone 28.07.2016 r. Dziękujemy za zainteresowanie.

Dokumenty