STATUS: Zakończona

Komunikat Komisji Europejskiej – „W kierunku europejskiego społeczeństwa gigabitowego”

wolność w internecie | POCZĄTEK: 20.10.2016 KONIEC: 26.10.2016

Zapraszamy do wzięcia udziału w konsultacjach, których celem jest wypracowanie stanowiska polskiego rządu do unijnego komunikatu „Łączność dla konkurencyjnego jednolitego rynku cyfrowego: w kierunku europejskiego społeczeństwa gigabitowego”. Komunikat jest częścią nowego pakietu telekomunikacyjnego i ustanawia nowe cele dla rozwoju łączności elektronicznej w UE do 2025 roku.

Przeprowadzone przez Komisję Europejską konsultacje społeczne dotyczące potrzeb w zakresie prędkości i jakości połączeń internetowych po 2020 r. oraz środków służących zaspokojeniu tych potrzeb do 2025 r. wskazują na istnienie wyraźnych oczekiwań dotyczących poprawy jakości usług łączności stacjonarnej do 2025 r., zwłaszcza w odniesieniu do prędkości dla łącza „w dół” (powyżej 1 Gb/s) oraz czasu reakcji (poniżej 10 ms). W związku z powyższym Komisja Europejska zaproponowała w komunikacie następujące cele:

  1. Cel strategiczny na 2025 r.: gigabitowy dostęp do internetu dla wszystkich miejsc stanowiących główną siłę napędową rozwoju społeczno-gospodarczego, takich jak szkoły, węzły transportowe i główne miejsca świadczenia usług publicznych, a także dla przedsiębiorstw prowadzących intensywną działalność w internecie.
  2. Cel strategiczny na 2025 r.: niezakłócony dostęp do sieci 5G na wszystkich obszarach miejskich i na wszystkich głównych szlakach komunikacyjnych.
  3. Cel pośredni na 2020 r.: zapewnienie łączności 5G jako w pełni rozwiniętej usługi komercyjnej w co najmniej jednym głównym mieście w każdym z państw członkowskich w związku z wprowadzeniem sieci 5G na rynek w 2018 r.
  4. Cel strategiczny na 2025 r.: wszystkie gospodarstwa domowe w Europie, zarówno na obszarach wiejskich, jak i miejskich, będą miały dostęp do internetu o prędkości dla łącza „w dół” wynoszącej co najmniej 100 Mb/s, z możliwością modernizacji do prędkości mierzonej w gigabitach.

Ministerstwo Cyfryzacji koordynuje przygotowywanie stanowiska polskiego rządu, do propozycji przedstawionych w komunikacie. Liczymy na Państwa zaangażowanie i udział w konsultacjach. Na uwagi czekamy do środy, 26 października 2016 r. pod adresem: piotr.jackiewicz@mc.gov.pl.

 

Konsultacje zostały zakończone 26.10.2016 r. Dziękujemy za zainteresowanie.

Aktualności

Dokumenty

PDFŁączność dla konkurencyjnego jednolitego rynku cyfrowego: w kierunku europejskiego społeczeństwa gigabitowego (odt 146.52 KB)
KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW Łączność dla konkurencyjnego jednolitego rynku cyfrowego: w kierunku europejskiego społeczeństwa gigabitowego
PDFŁączność dla konkurencyjnego jednolitego rynku cyfrowego: w kierunku europejskiego społeczeństwa gigabitowego (pdf 810.85 KB)
KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW Łączność dla konkurencyjnego jednolitego rynku cyfrowego: w kierunku europejskiego społeczeństwa gigabitowego