STATUS: Zakończona

Koncepcja wdrożenia polskiego dowodu osobistego z warstwą elektroniczną - zapraszamy do konsultacji

e-administracja, prawo w cyfrowym świecie | POCZĄTEK: 20.10.2016 KONIEC: 28.10.2016

Funkcjonujące obecnie już w 26 państwach Europy rozwiązania cyfrowej identyfikacji obywateli, posiadające m.in. takie funkcjonalności jak: identyfikacja, uwierzytelnianie, podpis elektroniczny, dokument podróży zgodny z ICAO, czy biometrię, współgrają z krajowymi działaniami zmierzającymi do wdrożenia dowodu osobistego z warstwą elektroniczną .

W wyniku wspólnych prac Ministerstwa Cyfryzacji, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministerstwa Zdrowia przygotowana została "Koncepcja wdrożenia polskiego dowodu osobistego z warstwą elektroniczną". Dokument jest efektem prac ekspertów realizowanych na podstawie podpisanego 27 czerwca 2016 r. Porozumienia w sprawie wdrożenia dowodu osobistego
z warstwą elektroniczną. Mając na względzie fakt, że realizowany od 2008 r. projekt „pl.ID” został uznany przez KE za niefunkcjonujący, strony Porozumienia postawiły sobie za cel przygotowanie rekomendacji dla Rady Ministrów, dotyczącej podjęcia decyzji w zakresie kontynuacji i zakresu projektu oraz wdrożenia e-dowodu, uwzględniającego potrzeby Ministerstwa Zdrowia.

Zgodnie z opisaną koncepcją planuje się, że wydawanie nowych dowodów z warstwą elektroniczną rozpocznie się 1 stycznia 2019 roku i zakończy w roku 2023. E-dowód będzie nowoczesnym
i bezpiecznym narzędziem, zgodnym z wymaganiami tzw. Rozporządzenia PE eIDAS,
w sposób pewny identyfikującym obywatela zarówno w kontakcie bezpośrednim, jak i w e-świecie. Narzędzie to umożliwi wsparcie rozwoju i upowszechnienia e‑usług, pozwalając docelowo nie tylko na odczyt i udostępnianie obywatelom danych gromadzonych przez Państwo, ale także na zdalną (przez Internet) realizację procedur administracyjnych wymagających zmiany tych danych.

Dokument, który przedstawiamy do konsultacji, to dopiero początek działań mających na celu wdrożenie polskiego dowodu z warstwą elektronicznego.

Uprzejmie prosimy o przekazywanie uwag do projektu również drogą elektroniczną na adres email: lukasz.skowron@mc.gov.pl lub elektronicznej skrzynki podawczej MC.

 

Konsultacje zostały zakończone 28.10.2016 r. Dziękujemy za zainteresowanie.

Aktualności

Dokumenty