STATUS: Zakończona

Konsultacje komunikatu Komisji Europejskiej w sprawie gospodarki opartej na danych

prawo w cyfrowym świecie | POCZĄTEK: 25.01.2017 KONIEC: 08.02.2017

Zapraszamy do wzięcia udziału w konsultacjach, których celem jest wypracowanie polskiego stanowiska do unijnego komunikatu dotyczącego budowania europejskiej gospodarki opartej na danych.

 

Ogłaszając w 2015 roku Strategię na rzecz jednolitego rynku cyfrowego Komisja zobowiązała się do przygotowania inicjatywy: „Swobodny przepływ danych”, w której podjęte miały zostać działania zapewniające swobodny przepływ danych w UE. Dodatkowo Komisja zapowiedziała także podjęcie innych spraw mających, w jej opinii, istotny wpływ na rozwój gospodarki opartej na danych takich jak m.in. własność danych, interoperacyjność, dostęp  i przenaszalność danych pomiędzy usługodawcami.

Realizując te zobowiązania Komisja Europejska wydała 10 stycznia 2017 roku komunikat pozalegislacyjny COM(2017) 9: „Budowanie europejskiej gospodarki opartej na danych”. Rozpoczęła też proces konsultacji publicznych, które mają pokazać, jaki jest pożądany kierunek działań europejskich w tych kwestiach. Informowaliśmy już o tym na naszej stronie internetowej.

Ministerstwo Cyfryzacji rozpoczęło opracowywanie stanowiska polskiego rządu, które będzie naszą odpowiedzią na zawarte w komunikacie propozycje Komisji Europejskiej. Jeszcze przed wydaniem komunikatu aktywnie działaliśmy na rzecz podjęcia kwestii zapewnienia swobodnego przepływu danych w ramach Unii Europejskiej. W tej sprawie, z inicjatywy Polski, przygotowane zostało wspólne stanowisko grupy 14 państw członkowskich UE o czym informowaliśmy na naszej stronie internetowej.

Obecnie liczymy na Państwa zaangażowanie i udział w konsultacjach. Szczególnie ważna jest dla nas Państwa opinia, czy zdiagnozowane w dokumencie Komisji kierunki działania rzeczywiście będą skutecznie wspierały rozwój gospodarki opartej na danych.

Na uwagi czekamy do 8 lutego br. Prosimy je przesyłać drogą elektroniczną na adres e-mail: jaroslaw.sekula@mc.gov.pl i joanna.malczewska@mc.gov.pl

 

Konsultacje zostały zakończone 08.02.2017 r. Dziękujemy za zainteresowanie.