STATUS: Zakończona

Konsultacje publiczne Komisji Europejskiej dotyczące stawek za zakańczanie połączeń w sieciach stacjonarnych i ruchomych (MTR oraz FTR)

telekomunikacja | POCZĄTEK: 18.03.2016 KONIEC: 20.05.2016

Uprzejmie informujemy, że Komisja Europejska w dniu 15 marca br. rozpoczęła konsultacje publiczne dotyczące "Zalecenia Komisji z dnia 7 maja 2009 r. (2009/396/EC)" w sprawie uregulowań dotyczących stawek za zakańczanie połączeń w sieciach stacjonarnych i ruchomych. Celem konsultacji jest ewaluacja wpływu wydanego Zalecenia na europejski rynek telekomunikacyjny w tym m.in. ocena czy zastosowany mechanizm regulacyjny jest właściwym środkiem przyczyniającym się do stworzenia Jednolitego Rynku Cyfrowego w Unii Europejskiej. 

 

Biorąc pod uwagę znaczenie poruszonego tematu dla polskiego rynku telekomunikacyjnego zachęcamy Państwa do wzięcia udziału w konsultacjach Komisji Europejskiej.

Wszystkie informacje na temat konsultacji oraz formularz

Konsultacje Komisji potrwają do 7 czerwca 2016 r.

Jednocześnie zwracamy się z uprzejmą prośbą o przesyłanie Państwa odpowiedzi na adres: przemyslaw.brzozowski@mc.gov.pl, tel. 22 245 58 79 w terminie do 20 maja br.

Zebrane informacje zostaną wykorzystane podczas opracowywania stanowiska Ministerstwa Cyfryzacji w tej sprawie.

Konsultacje zostały zakończone 20.05.2016 r. Dziękujemy za zainteresowanie.